Bayburtlu İnşaat’ın firma olarak ve ayrı ayrı her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Mükemmellik seçim işimizin bir gereğidir ve firmamızın kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur. Faaliyetimiz her alanda, ilkelerimizi hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.


Bayburtlu İnşaat, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.

Firmamız her türlü üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kaliteseviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçlarıarasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini veidamesini taahhüt ederiz.
Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.
Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

 
Sosyal Bağlantılarımız


X

Proje Ön Talep Formu